Onderzoek

In het kader van het Interreg-project AquaVlan startte Aqua-ERF in 2010 met onderzoek naar het potentieel van de zoetwaterkabeljauw als commerciële kweeksoort in Vlaanderen. In 2011 begon een tweede onderzoeksproject rond de commerciële kweek van de Europese rivierkreeft in recirculatiesystemen, gesteund door de PWO-beurs van Odisee. Dit project kreeg in 2013 een verlenging met het PWO-continueringsproject ASTAgood. Met de hulp van het Europees Visserijfonds (EVF) kon een hatchery worden geïnstalleerd, waar we ondertussen larvaal onderzoek verrichten en zelf pootvis kunnen produceren. Een overzicht van afgeronde en lopende projecten vind je onder het tabblad "Projecten".

Aqua-ERF werkt voor haar onderzoek samen met bachelor-, master- en doctoraatstudenten van hogescholen en universiteiten uit binnen- en buitenland (zie ook: eindwerken en stage op het Aqua-ERF). We besteden bijzondere aandacht aan de communicatie van wetenschappelijk onderzoek en de daaruit voortvloeiende kennis naar studenten en het werkveld. Onze vergaarde expertise delen we dan ook graag met studenten, ondernemers, bedrijven en andere geïnteresseerden. Aqua-ERF biedt mogelijkheden tot praktijkervaring en organiseert jaarlijks een aquacultuurcursus. Daarnaast stellen we onze kennis en onderzoeksdiensten ter beschikking aan derden.