Visie

Hoewel veel mensen het nauwelijks beseffen, komt de helft van alle ‘seafood’ uit de aquacultuur. De zeevisserij zit immers zwaar in de problemen: het grootste deel van de viswateren is overbevist en de rest willen we liever niet eten. De mondiale consumptie van vis blijft echter wel stijgen, en hoewel aquacultuur de snelst groeiende tak is in de voedingsindustrie, blijven Europese investeringen in deze sector achter.

De gevolgen van globalisering en vrijhandel zijn in de landbouwsector goed voelbaar. Daarom doen steeds meer landbouwbedrijven aan risicospreiding door hun activiteiten te diversifiëren. Vaak worden bijvoorbeeld vesrchillende teelten gecombineerd, maar ook niet-productiegerelateerde initiatieven zoals hoevetoerisme kunnen hier uitkomst bieden. In de zoektocht naar diversificatiemogelijkheden biedt aquacultuur interessante mogelijkheden. Een rendabele vorm van aquacultuur zou ook in ons land heel wat bedrijven uit de nood kunnen helpen.

Kweken in vijvers is in Vlaanderen om praktische en economische redenen doorgaans niet haalbaar. Daarom spitst het onderzoek van Odisee zich vooral toe op de technische en economische optimalisering van aquacultuur in recirculatiesystemen. In dergelijke indoor RAS-systemen (Recirculating Aquaculture Systems) wordt water continu mechanisch en biologisch gefilterd en vervolgens hergebruikt. In RAS kan de volledige productiecyclus worden gecontroleerd, wat bijvoorbeeld de traceerbaarheid ten goede komt en waarbij alle productieparameters kunnen worden bijgestuurd en geoptimaliseerd.

Recirculatiesystemen brengen uiteraard een kost met zich mee. Daarom focust Aqua-ERF ook op de economische haalbaarheid van de implementering van RAS in landbouwbedrijven. Daarbij dient de energie- en arbeidskost zo laag mogelijk gehouden worden, en wordt er getracht een duurzame en ecologische kweekmethode te ontwikkelen.

Naast biotechnische kweekproeven en voederproeven, besteden we aandacht aan het milieu (energieverbruik, waterverbruik, e.d.), wat een belangrijk deel uitmaakt van het duurzaamheidsaspect. Ook op het vlak van voeders speelt de duurzaamheidsfactor een rol, waarbij we trachten het percentage vismeel zo veel mogelijk te reduceren.