Europese rivierkreeft

De rivierkreeften die we vandaag in de winkel aantreffen, zijn hoofdzakelijk een Amerikaanse soort die gekweekt wordt in China. Die Amerikaanse variant scoorde in een smaaktest 3 op 10, terwijl de Europese soort een 10 op 10 scoorde. Vroeger werd de Europese rivierkreeft in onze contreien geconsumeerd maar door de introductie van Amerikaanse soorten, die drager zijn van de kreeftenpest, is de Europese rivierkreeft in een groot deel van Europa verdwenen.

Er zijn enkele kwekers in het buitenland die deze soort in open vijvers kweken, maar deze methode heeft zo zijn nadelen: in de winter stoppen de kreeftjes met groeien door de lage temperaturen en in de zomer kunnen de temperaturen te hoog oplopen. Er is geen controle mogelijk over ziektekiemen, waarbij vooral kreeftenpest een reëel gevaar vormt voor de productie.

                         

Het Aqua-ERF focust op de teelt in een gesloten systeem waarbij het water continu gefilterd en hergebruikt wordt. Dit leidt tot een meer rationeel watergebruik en door middel van preventiemaatregelen kan de kans op overdracht van ziekteverwekkers tot een minimum beperkt worden. Omdat in een dergelijk gesloten systeem de optimale omstandigheden voor groei aangehouden kunnen worden, zal de productiecyclus in vergelijking met een open vijversysteem verkort worden. Door controle over de teeltomstandigheden en het voeder is ook de voedselveiligheid gegarandeerd.

Daarenboven staat deze soort laag in de voedselketen en kan ze gevoederd worden met voor de agricultuur meer laagwaardige voedselbronnen en zelfs organisch afval, hetgeen de duurzaamheid van deze teelt ten goede komt. In de eerste plaats zal er nagaan worden onder welke omstandigheden de kreeftjes het goed doen in een RAS om daarna de teelt te verduurzamen door vooral te focussen op het voeder.

  

Hoewel rivierkreeftenteelt in een gesloten systeem te verwezenlijken is, rijst de vraag of deze teeltvorm ook commercieel interessant is. Om de economische haalbaarheid van teelt in RAS te evalueren, werkt Aqua-ERF samen met economen en marktdeskundigen van de Odisee. Zij zullen uitzoeken welke kansen er zijn voor commerciële teelt van Europese rivierkreeften in ons land. Dit project heeft als doel de basis te kunnen leggen van een nieuwe, rendabele sector. Door tegelijk de technische en de economische kant van het verhaal onder handen te nemen, moet dit op termijn kansen bieden aan landbouwers om hun productie te gaan diversifiëren.

 

Relevante projecten: