Roodschaarkreeft

De roodschaarkreeft (Cherax quadricarinatus) is een tropische zoetwaterkreeft afkomstig uit Australië. Deze kreeften groeien snel, zelfs wanneer ze met relatief laagwaardige, vismeelarme voeders worden opgekweekt. Roodschaarkreeften tolereren hogere bezettingsdichtheden dan andere kreeftensoorten. Daarnaast hebben ze een hoog vleesrendement en een hoge marktwaarde. Vanwege deze eigenschappen vermoeden we dat deze soort potentieel heeft voor commerciële aquacultuur in Vlaanderen.

 

  

 

Relevante projecten: