Eindwerken op het Aqua-ERF

Studenten van Odisee, maar ook van andere hogescholen, universiteiten en middelbare scholen, hebben de mogelijkheid om hun eindwerk uit te voeren op het Aqua-ERF. Hieronder vind je een lijst van eindwerken in samenwerking met Aqua-ERF:

 • "Buikvetreductie bij de omegabaars (Scortum barcoo) door wijziging van de voedersamenstelling, de voederhoeveelheid en zwemactiviteit", Freyja De Rijcke, Odisee 2020;
 • "Optimalisatie van lichtsterkte in de teelt van juveniele Australische roodschaarkreeften - Heeft het verschil in lichtsterkte een effect op de groeisnelheid, schaarverlies en overlevingspercentage?", Mathias Sempels, Odisee 2020;
 • "Aquacultuur van Cherax"; Fieke Vander Steene, PTI Kortrijk 2020;
 • "De invloed van de fotoperiode op de groei en overleving bij Cherax quadricarinatus", Felicia Vervloesem, Odisee 2019;
 • "Interacties bij de Australische roodschaarkreeft (Cherax quadricarinatus) in aquacultuur - Is er een verschil in interactie en agressie tussen verschillende seksen?", Wouter Timmermans, Odisee 2019;
 • "Gedeeltelijke vervanging van vismeel door restproducten uit de pluimveesector in het dieet van regenboogforel (Oncorhynchus mykiss)", Jasper Vandepitte, Vives 2018;
 • "Gedragsstudies bij solitaire en gezamenlijke huisvestingen bij de Europese rivierkreeft (Astacus astacus)". Olivier De Meurichy, Odisee 2018;
 • "Gebruik van verrijking in Artemia tijdens de larvale kweek van zoetwaterkabaljauw". Joachim Claeyé, Odisee 2017;
 • "Onderzoek naar de nutritionele waarde en toepassingsmogelijkheden van zoetwaterkabeljauw met focus op de zoetwaterkabeljauwlevertjes." Dorien De Brouwer, Odisee 2017;
 • "Productievergelijking tussen de opkweek van zoetwaterkabeljauw in recirculatiesystemen en flow-through". Mil Vanommeslaeghe, Odisee 2017;
 • "Gedrags- en welzijnsonderzoek van de Europese rivierkreeft (Astacus astacus): Voorkeurs- en cognitieve bias test". Inge Platteaux, Odisee 2017;
 • "Visvoeding binnen aquacultuur", Crijntje Vanacker, Broederscholen Hiëronymus 2016;
 • "Het effect op de productieparameters van de Lota lota door toevoeging van methionine aan het levend voer Artemia". Niek Deman, Vives 2015;
 • "Effecten van verschillende lichtkleuren en lichtintensiteiten op de activiteitsgraad bij de Europese rivierkreeft Astacus astacus (Crustacea, Astacidea) in een recirculatiesysteem (RAS)". Daisy Van Havermaet, Odisee 2015;
 • "Alternatief voeder voor vissen in aquacultuur". Tristan Diels, Odisee 2015;
 • "Het vervroegd weanen van de zoetwaterkabeljauw (Lota lota)". Ian Francis, Odisee 2015;
 • "Impact of feeds on development of the digestive system of burbot (Lota lota Linnaeus, 1758) reared in aquaculture". Matea Jarak, University of Zagreb 2014;
 • "Technische evaluatie van de Europese rivierkreeft (Astacus astacus) in een recirculatiesysteem: Huisvestingsproef". Nick Bal, KAHO 2013;
 • "Pijnbeleving bij kreeften". Wouter Hendrycks, KAHO 2013;
 • "Nieuwe opportuniteiten in de Belgische aquacultuur". Wannes Van Rysselberghe, VUB 2013;
 • "Een voederproef met de Europese rivierkreeft Astacus astacus in een RAS-systeem en het effect van deze voeders op de smaak". Stefan van Baest, KAHO 2013;
 • "Oriënterende studie ter ontwikkeling van een inline denitrificatiereactor voor zoetwaterkabeljauw (Lota lota) in een recirculerend aquacultuursysteem (RAS)". Sophian Ketels, KAHO 2013;
 • "Voederschema's voor zoetwaterkabeljauw". Arend Jacob Dijk, KAHO 2012;
 • "Kweek van juveniele zoetwaterkabeljauw (Lota lota) in RAS". Karolien Abts, KHK 2012;
 • Denitrificatie of bio-vlok technologie”. Astrid Coen,  KAHO 2011;
 • Invloed van temperatuur op groei bij juveniele zoetwaterkabeljauw”. Maarten De Zitter, KAHO 2011;
 • "Weaning van zoetwaterkabeljauw". Dimitri De Kerf, KAHO 2011;
 • "Marktanalyse in functie van het AquaVlan-project". Hanne De Kock, KAHO 2010;
 • "Conservatie en commerciële teelt van de Europese rivierkreeft in België". Thomas Abeel, KAHO 2010.