Hatchery/larvaal onderzoek

Deze installatie werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) en het Europees Visserijfonds (EVF).

D-systeem:

RAS voor larvale opkweek met 5 tanken van 400 liter en computergestuurde voederautomaten voor levende Artemia en droogvoer.