Lichtmetingen onder water

Verlichtingssterkte, lichtspectrum, fotoperiode en zelfs de maancyclus kunnen een invloed hebben op de prestaties en overlevingskans van aquatische organismen. Op Aqua-ERF bepaalden we met behulp van computergestuurde verlichting de optimale lichtomstandigheden voor de opkweek van verschillende aquacultuursoorten. Het Laboratorium voor Lichttechnologie ontwikkelde in kader van het PWO-project ASTAgood een methode om lichtmetingen uit te voeren onder water. Op die manier kunnen we de exacte lichtomstandigheden bepalen waarin onze dieren zich bevinden.

 

 

Relevante projecten: