Teelt van roodschaarkreeften in recirculatiesystemen (CheRAS2)

De roodschaarkreeft is een tropische zoetwaterkreeft afkomstig uit Australië. Deze soort beschikt over een aantal eigenschappen die haar interessant maken voor commerciële aquacultuur in Vlaanderen. De teelt van roodschaarkreeften kan een duurzame diversificatiemogelijkheid vormen voor onder meer viskwekers en glastuinbouwtelers.

  

In dit onderzoeksproject willen we een aantal marktgerelateerde en teelttechnische zaken onderzoeken. Het doel is om ontbrekende informatie te verzamelen die nodig is voor de uitvoering van een accurate rendabiliteitsstudie en die de opschaling van kweekinstallaties op pilootschaal naar een commerciële schaal moet toelaten. Enerzijds zullen we een marktonderzoek uitvoeren om het marktpotentieel en de mogelijke marktprijs van deze kreeft te bepalen. Daarnaast zullen we de teeltmethode optimaliseren, waarbij we focussen op het voederregime, het gebruik van schuilplaatsen in de kweektanks en het bepalen van de vereiste mechanische en biologische filtercapaciteit in een kweekinstallatie. Tot slot wordt onderzocht hoe roodschaarkreeften het efficiëntst geoogst en gesorteerd kunnen worden. Hierbij zullen we een prototype ontwikkelen voor een automatische oogst- en sorteermachine, en de efficiëntie ervan vergelijken met bestaande oogst- en sorteertechnieken. De resultaten uit de verschillende werkpakketten zullen uiteindelijk gebruikt worden om de economische haalbaarheid van de teelt van roodschaarkreeften te evalueren.
 
Vijf Odisee-opleidingen werken samen om dit multidisciplinair project tot een goed einde te brengen: agro- & biotechnologie, marketing, accountancy-fiscaliteit, elektromechanica en ontwerp- & productietechnologie. Daarnaast worden twee commerciële bedrijven uit de Vlaamse aquacultuur-sector - Aqua4C NV en BVBA Bewust - nauw betrokken bij het project, alsook de land- en tuinbouwschool PTI Kortrijk, die al jaren ervaring heeft met de kweek van roodschaarkreeften op pilootschaal.
 
Looptijd: 1 januari 2023 - 31 december 2025
 
Medewerker(s):
Thomas Abeel
Ramses Everaert
Pieter Van Hijfte
Dennis Goossens
Saskia Vanden Eede
Lennerd Kevelaerts
Karel Deneckere
Johan Coppieters
 
Partners: 
Aqua4C NV, BVBA Bewust, Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk
 
Interesse in dit project? Contacteer thomas.abeel@odisee.be
 
Zie ook: EFMZV CheRAS