Larvale kweek

De larvale kweek is een fragiel stadium in de visteelt, waarbij vaak gekampt wordt met hoge mortaliteit. Dit kan bepalend zijn voor de commerciële haalbaarheid van een kweeksoort. Diverse factoren - zoals voeder, belichting, huisvestingsmethode etc. - en hun complexe interactie worden op Aqua-ERF onderzocht. Hierdoor kunnen we  de larvale kweekprotocols voor in Vlaanderen interessante kweeksoorten optimaliseren.

 

Relevante projecten: