AQUAVLAN

In september 2009 is het Interreg IVa project Aquavlan van start gegaan. Hiermee wou men nagaan of aquacultuur in al zijn vormen een economische toekomst heeft binnen de grensregio Vlaanderen-Nederland. In het kader van dit project  besliste Odisee (toen nog KaHo Sint-Lieven) om onderzoek te verrichten naar de teelttechnische vereisten van de zoetwaterkabeljauw (Lota lota), één van de vissoorten die potentieel bieden voor aquacultuur in de grensregio. In 2010 startte Aqua-ERF met onderzoek naar het potentieel van de zoetwaterkabeljauw als commerciële kweeksoort in Vlaanderen.

       

De resultaten van het AquaVlan-project kan je hier raadplegen. Meer info vind je op de Aquavlan webpagina. In oktober 2016 startte het vervolgproject AquaVlan 2 (klik hier voor meer info). 

 
Looptijd: september 2009 - februari 2014
Medewerker(s):
Partners: Inagro (promotor) PCG, Hogeschool Zeeland, Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven en (tot 2012) Wageningen IMARES en Plant Research International (beide uit NL)