Overzicht resultaten AquaVlan

Het Interreg IVa project “Aquavlan” wil nagaan of aquacultuur in al zijn vormen een economische toekomst heeft binnen de grensregio Vlaanderen-Nederland. In bijlage vindt u een overzicht van al de bereikte resultaten binnenin het Aquavlan project omtrent duurzame viskweek, zilte teelt, schelpdierteelt en onderwijs.