Cursussen Aquacultuur 2020-2021

'Aquacultuur Basis' en 'Aquacultuur Specialisatie'

Odisee organiseert sinds 2011 jaarlijks een cursus aquacultuur. De cursus heeft enerzijds tot doel inzicht te geven in de context en de basisconcepten van aquacultuur. Anderzijds willen we de cursist concrete praktische aspecten doen beheersen. In het academiejaar 2016-2017 werd de cursus hervormd en uitgebreid met een verdubbeling van het aantal contacturen (2 x 30 uur), verspreid over twee semesters. Er zijn nu twee cursussen: 'Aquacultuur Basis' en 'Aquacultuur Specialisatie'. In het eerste semester kan Aquacultuur Basis gevolgd worden, waarbij de focus ligt op theorie. In het tweede semester kan de cursus Aquacultuur Specialisatie gevolgd worden, welke meer gericht is op de praktijk, bedrijfsvoering en technische aspecten van recirculatiesystemen. De lessen worden gegeven door onderzoekers van Aqua-ERF en gastdocenten van onder andere Universiteit Gent, INBO en HZ University of Applied Sciences.

De cursus staat open voor alle geïnteresseerden (zowel Odisee-studenten als externen). Voor Aquacultuur Basis is geen voorkennis vereist. Voor Aquacultuur Specialisatie is voorkennis niet noodzakelijk maar wel aangewezen. Beide cursussen bestaan uit 10 lessen van 3 uur en vertegenwoordigen elk 3 ECTS-credits. Wie slaagt voor de evaluatie, ontvangt een getuigschrift Aquacultuur Basis en/of Aquacultuur Specialisatie.

 

Inhoud

Aquacultuur Basis start met een algemene inleiding over het belang van aquacultuur in Vlaanderen en de wereld, gegeven door professor Patrick Sorgeloos van UGent. Daarna wordt wekelijks een specifiek deelaspect van de aquacultuur behandeld. Daarbij komen uiteenlopende onderwerpen aan bod waaronder visbiologie, visvoeding, recirculatietechnologie, teelt van schaaldieren, schelpdieren en algen, voortplanting bij vissen, aquaponics, larvale teelt en larvale voeding.

Bedrijfsvoering van een aquacultuuronderneming vormt het zwaartepunt van Aquacultuur Specialisatie. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de dimensionering van recirculatiessystemen. Deze twee aspecten komen samen in een opdracht waarbij de cursist een kwekerij zal ontwerpen. De Vlaamse aquacultuurconsulent komt aan het woord om mogelijkheden voor aquacultuur in Vlaanderen te bespreken. Enkele kwekers delen hun ervaringen en zorgen zo voor input rechtstreeks vanuit het werkveld.

 

Inschrijving

Externen kunnen vanaf eind september 2020 online inschrijven voor Aquacultuur Basis via onderstaande link:

> Inschrijving Aquacultuur Basis - Kies voor een creditcontract > Credits studiegebied biotechniek (Sint-Niklaas)

Het inschrijvingsgeld bedraagt €280,30 voor externe cursisten. Studenten van Odisee kunnen de cursus binnen het normale curriculum volgen als keuzevak.

Opgelet: Omwille van de huidige COVID-19-maatregelen, kan de cursus Aquacultuur Basis dit semester uitsluitend digitaal gevolgd worden.

 

Praktische informatie

  • Cursusdagen

Aquacultuur Basis start op 6 oktober 2020. Het lesprogramma en praktische informatie over de digitale cursus vind je hieronder.

> Agenda cursus Aquacultuur Basis 2020-2021

Ter info: Aquacultuur Specialisatie start opnieuw in februari 2021. Data worden op een later tijdstip meegedeeld.

 

  • Aangepaste lesmethode omwille van COVID-19

Video-opnames van de lessen worden in twee blokken beschikbaar gesteld op een online leerplatform. Bij de aanvang van de cursus en na iedere lessenblok wordt een online feedbackmoment voorzien via Microsoft Teams.

 
  • Locatie & bereikbaarheid

Omwille van de huidge COVID-19-maatregelen, kan de cursus Aquacultuur Basis dit semester uitsluitend digitaal gevolgd worden.

 

Cursus vanop afstand

De lessen aquacultuur kunnen online gevolgd worden via videostreaming. De afstandscursus kan uitsluitend gevolgd worden tijdens de normale looptijd van de cursus. Voor meer info kan u contact opnemen met Wouter Meeus: wouter.meeus@odisee.be.

 

Download hier de infobrochure: