Duurzame voeders voor aquacultuur

Vismeel vormt een ideale eiwitbron voor het voer van kweekvis. Het gebruik van vismeel wordt echter als weinig duurzaam beschouwd. Ook bij de consument zorgt dit hoe langer hoe meer voor een negatief beeld over kweekvis. Vandaag de dag zijn er interessante grondstoffen beschikbaar of in ontwikkeling, die in vergelijking met vismeel een even hoog of zelfs hoger eiwitgehalte bevatten. Hierbij denken we onder meer aan bijproducten uit de pluimvee-industrie, bacterieel eiwit en insectenmeel. Deze eiwitten ontstaan uit reststromen en zouden mogelijk een groot aandeel van het vismeel kunnen vervangen in voeders voor aquacultuur. Met dit PWO-project willen we voeder ontwikkelen voor regenboogforel - een belangrijke aquacultuursoort - waarbij al het vismeel vervangen wordt door een zogenaamde “kern”. Dit is een combinatie van meerdere alternatieve grondstoffen die dezelfde samenstelling heeft als vismeel.

 

 

Looptijd: 1 januari 2020 - 31 juni 2022
Medewerker(s):
 
Partners: 
Lambers-Seghers Aqua, Empro Europe NV
 
Interesse in dit project? Contacteer wouter.meeus@odisee.be