AQUAVLAN2

Het Europese Interreg-project Aquavlan2 ondersteunt bedrijven in de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland met technische innovatie. Zo zet het in op de verdere ondersteuning en ontwikkeling  van aquacultuur in Europa. Naast onderzoek in vier specifieke thema’s geeft het project via een vouchersysteem ook antwoorden aan individuele ondernemers in de sector.

Kennisdeling en de zoektocht naar betere en duurzamere teelttechnieken staan centraal in het Aquavlan2-project. Uitdagingen waarmee de sector en individuele bedrijven geconfronteerd worden, vormen de basis voor het thematische onderzoek. Zo werken de projectpartners samen rond vier topics: sluiten van kringlopen binnen de zoetwateraquacultuur, sluiten van kringlopen in de maricultuur, preventie van grondsmaak in de aquatische producten en zoeken naar nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen.

Naast sectorgericht onderzoek wil het project ook mogelijkheden bieden aan individuele ondernemers met bedrijfsspecifieke vragen binnen een van de vier onderzoeksthema’s. Via een vouchersysteem krijgen de bedrijven de unieke kans om hun vraag te laten beantwoorden door één of meer projectpartners. Geïnteresseerde ondernemers kunnen op een eenvoudige manier en zonder cofinanciering een voucher aanvragen. Zo wordt de sector verder uitgebouwd en versterken bestaande bedrijven hun concurrentievermogen op wereldschaal.

Ligt jouw vraagstuk binnen een van de thema’s, dan kan je contact opnemen met de projectleider (Inagro, stefan.teerlinck@inagro.be). De projectpartners bekijken dan wie het meest geschikt is om jouw kennisvraag, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudie, marktonderzoek, begeleidingstraject uit te voeren.

Meer weten? Klik hier voor uitgebreide info over Aquavlan2.

 

Looptijd: 1 oktober 2016 - 31 december 2019
Medewerker(s):
Partners: Inagro (promotor), PCG, Hogeschool Zeeland, Universiteit Gent, ILVO, Empro, Odisee